Chất lượng của bạn , niềm vui của tôi

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH HÙNG

Chủ đầu tư:  Anh Hùng, Chị Hoa
 
Địa chỉ xây dựng: 27/5, Đường 30/4 , Tây Ninh
 
Thời gian thi công: 4 tháng
 
Thời gian hoàn thành: 08/2013
 
Thiết kế: KTS Trần Đình Tân

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến