Chất lượng của bạn , niềm vui của tôi

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH THÀNH TÂY NINH

Chủ đầu tư:  Anh Thành, Chị Thống

Địa chỉ xây dựng: 25/5, Đường 30/4 , Tây Ninh

Thời gian thi công: 3 tháng

Thời gian hoàn thành: 04/2013

Thiết kế: KTS Hoàng Đình Hưng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến