Chất lượng của bạn , niềm vui của tôi

CÔNG TRÌNH NHÀ ANH XUÂN

Chủ đầu tư:  Anh Xuân
 
Địa chỉ xây dựng: 666/12/56, Đường 3-2 , Quận 10
 
Thời gian thi công: 4 tháng
 
Thời gian hoàn thành: 09/2013
 
Thiết kế: KTS Trần Đình Tân
 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến